QUALEZEM - Výkopové a zemní práce

Areál TAJGA, ul. U Řeky 946, 720 00 Ostrava-Hrabová

Výstavba přípojek pro inženýrské sítě

Jsme schopni realizovat výstavbu přípojek inženýrských sítí na stávající i nově budované řady a vedení včetně výstavby šachet a podvrtů pod komunikacemi. Realizujeme zemní práce pro vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, plynové a elektrické přípojky a dále výstavbu chrániček (přípojkových skříní) a šachet pro vodovod a kanalizaci.

 • Vodovodní přípojky
 • Kanalizační přípojky
 • Plynové přípojky
 • Elektrické přípojky
 • Service

  Způsoby provedení

  Venkovním vedením

  Kabelovým vedením

  Kombinací obou způsobů

  Také umíme trasování optických sítí. Provádíme výstavbu trubkových tras pro optické sítě, při požadavku objednatele zajistíme zafouknutí optických kabelů či mikrotrubiček do realizovaných tras.

  MY CART (3 ITEMS)

  product-thumb
  Construct Map
  Green / XL
  3 × $198.00
  product-thumb
  Bridge product
  Green / XL
  2 × $88.00
  product-thumb
  Labour helmet
  Green / XL
  1 × $289.00
  SPENT $199.00 MORE FOR FREE SHIPPING TOTAL: $556 PROCEED TO CHECKOUT VIEW CART