QUALEZEM - Výkopové a zemní práce

Areál TAJGA, ul. U Řeky 946, 720 00 Ostrava-Hrabová

Inženýrská činnost

V rámci inženýrské činnosti provádíme následující:

 • spolupráce s autorským dozorem projektanta
 • technický dozor staveb (stavební dozor)
 • jednání s vlastníky nemovitostí
 • zajištění dodržení podmínek stavebních povolení a územních rozhodnutí
 • vyřízení zvláštního užívání veřejného prostranství - prokopávek
 • vyřízení vstupů na pozemky s majiteli a správci nemovitostí
 • protokolární předání upravených povrchů v souvislosti s prokopáním městským úřadům a majitelům stavbou dotčených nemovitostí
 • jednání se správci a majiteli sítí
 • zajištění vytyčení sítí
 • předání křížení a souběhů majitelům a správcům sítí
 • zajištění dokumentace skutečného provedení stavby
 • zajištění geodetického vytyčení pozemků
 • zajištění geodetického zaměření stavby dle požadavků objednatele
 • vedení stavebního deníku
 • zajištění ekologické likvidace odpadů ze staveb
 • jednání o věcných břemenech s majiteli nemovitostí
 • zajištění smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene
 • zajištění smluv o věcném břemeni
 • vložení věcných břemen do katastru nemovitostí
 • Service

  Vše zařídíme

  Zajišťujeme také vyřízení zvláštního užívání veřejného prostranství, jako jsou prokopávky, v souladu se všemi příslušnými předpisy a požadavky. V této souvislosti také jednáme s majiteli a správci nemovitostí ohledně vstupů na pozemky a provádíme protokolární předání upravených povrchů městským úřadům a majitelům nemovitostí, které byly dotčeny stavbou.

  Spolupracujeme se správci a majiteli sítí a zajišťujeme, že veškeré sítě jsou vytyčeny a předány správným subjektům. Dále se staráme o zajištění dokumentace skutečného provedení stavby a provádíme geodetické vytyčení pozemků a zaměření stavby podle požadavků objednatele.

  Vedeme stavební deník, který pečlivě zaznamenává veškeré důležité události a informace týkající se průběhu stavby. Zajišťujeme také ekologickou likvidaci odpadů ze staveb, abychom splnili požadavky na ochranu životního prostředí.

  Jednáme o věcných břemenech s majiteli nemovitostí a zajišťujeme uzavření smluv o smlouvách budoucích i smluv o věcném břemeni. Navíc se staráme o vložení věcných břemen do katastru nemovitostí, aby byly veškeré právní aspekty a závazky správně zaznamenány a ošetřeny.

MY CART (3 ITEMS)

product-thumb
Construct Map
Green / XL
3 × $198.00
product-thumb
Bridge product
Green / XL
2 × $88.00
product-thumb
Labour helmet
Green / XL
1 × $289.00
SPENT $199.00 MORE FOR FREE SHIPPING TOTAL: $556 PROCEED TO CHECKOUT VIEW CART