Přeskočit navigaci

Výstavba přípojek pro inženýrské sítě

Jsme schopni realizovat výstavbu přípojek inženýrských sítí na stávající i nově budované řady a vedení včetně výstavby šachet a podvrtů pod komunikacemi. Viz. reference.

Realizujeme zemní práce pro vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, plynové a elektrické přípojky a dále výstavbu chrániček (přípojkových skříní) a šachet pro vodovod a kanalizaci.

Vodovodní přípojky slouží k přivedení vody z vodovodního řadu do koncového objektu. Realizace přípojky spočívá ve zhotovení výkopu od hlavního řadu do místa určení (příslušný objekt nebo šachta). Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Do výkopové rýhy se pokládá potrubí, které se zapískuje a zpětně zasype. Samotné navrtání na hlavní řad a montáž vodoměru provádějí po dohodě s námi vodovody a kanalizace. V případě zájmu lze dále realizovat i následný domovní rozvod vody a další případné stavební úpravy.

Kanalizační přípojky slouží k odvedení odpadních vod z objektu do kanalizace. Realizace přípojky spočívá ve zhotovení výkopu od objektu ke kanalizačnímu řadu a položení kanalizačního potrubí. Součástí dodávek bývá obvykle také osazení čisticích a revizních šachet. Následně je provedeno zapískování a zpětné zasypání. Zajišťujeme také opravy a údržbu stávajících přípojek.

Plynové přípojky slouží k přivedení rozvodu plynu do koncového objektu. V rámci realizace plynových přípojek provádíme výkopové práce, veškeré bourací a stavební práce včetně výstavby přípojkových skříní. Samotné napojení včetně revizí zajišťuje specializovaný dodavatel.

Elektrické přípojky

Elektrická přípojka je zařízení určené k připojení odběrných elektrických zařízení. Rozdělují se podle výše napětí a způsobu provedení.

Realizujeme elektrické přípojky nízkého napětí ( NN), vysokého (VN) i velmi vysokého napětí (VVN).

Způsoby provedení:

  • venkovním vedením
  • kabelovým vedením
  • kombinací obou způsobů

Trasy optických sítí

Provádíme výstavbu trubkových tras pro optické sítě, při požadavku objednatele zajistíme zafouknutí optických kabelů či mikrotrubiček do realizovaných tras.

Qualezem s.r.o.
Provoz.: Areál TAJGA, ul. U řeky
720 00 Ostrava Hrabová
E-mail: info@qualezem.cz