Přeskočit navigaci

Inženýrská činnost

Inženýrská činnost, ilustrační obrázek

Provádíme:

 • spolupráce s autorským dozorem projektanta
 • technický dozor staveb (stavební dozor)
 • jednání s vlastníky nemovitostí
 • zajištění dodržení podmínek stavebních povolení a územních rozhodnutí
 • vyřízení zvláštního užívání veřejného prostranství - prokopávek
 • vyřízení vstupů na pozemky s majiteli a správci nemovitostí
 • protokolární předání upravených povrchů v souvislosti s prokopáním městským úřadům a majitelům stavbou dotčených nemovitostí
 • jednání se správci a majiteli sítí
 • zajištění vytyčení sítí
 • předání křížení a souběhů majitelům a správcům sítí
 • zajištění dokumentace skutečného provedení stavby
 • zajištění geodetického vytyčení pozemků
 • zajištění geodetického zaměření stavby dle požadavků objednatele
 • vedení stavebního deníku
 • zajištění ekologické likvidace odpadů ze staveb
 • jednání o věcných břemenech s majiteli nemovitostí
 • zajištění smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene
 • zajištění smluv o věcném břemeni
 • vložení věcných břemen do katastru nemovitostí
Qualezem s.r.o.
Provoz.: Areál TAJGA, ul. U řeky
720 00 Ostrava Hrabová
E-mail: info@qualezem.cz